In Vlaamse Velden

Op 11 mei 2018 organiseren de Koninklijke Harmonie Sint-Cecilia (Hoeselt) en de Koninklijke Harmonie Kunst na Arbeid (Gors-Opleeuw) in “De Velinx” te Tongeren een herdenkingsconcert om aandacht te schenken aan “De Groote Oorlog ’14-’18”.
Het wordt een totaalbeleving waarbij de muziek ondersteund wordt met verhalen, visuele effecten en kunst. Op het podium verzamelen een 100-tal muzikanten, aangevuld met acteurs en kunstenaars uit de regio.

De mobilisatie van jonge Limburgers in het Belgisch leger, de doortocht van het Duitse leger en de langdurige bezetting, hadden een grote weerslag op het dagelijkse leven van de Haspengouwse bevolking. Verhalen uit 11 gemeenten van Zuid-Limburg vertellen de ervaringen van onze voorouders. Hun angst en vertwijfeling, maar ook hun gevoelens van hoop, vreugde en blijdschap, worden uitgedrukt in bijpassende muziekstukken waarbij foto’s, grafisch materiaal en memorabilia de sfeer versterken.
Beeldende kunstenaars tonen zowel in de concertzaal als in de foyer hun werk, geïnspireerd door gebeurtenissen uit WOI in Zuid-Limburg. Zandkunstenaar Immanuel Boie strooit opmerkelijke beelden over de muziek. Bovendien staat de roll-uptentoonstelling van de Provincie Limburg opgesteld en worden een CD en een herdenkingsbrochure gelanceerd.

Balder Waumans, voorzitter van K.H. St. Cecilia vertelt: “We hebben voor dit evenement bewust gekozen voor de locatie “De Velinx”. Tongeren had als Zuid-Limburgse hoofdplaats meer dan andere omliggende gemeenten te lijden onder de plunderende en vernietigende doortocht van de Duitse troepen door Limburg”. Eward Ruyter, voorzitter K.H. Kunst Na Arbeid beaamt: ” We zijn terecht fier om de samenwerking van de beide harmonieorkesten . Hiervoor krijgen we trouwens de volledige steun en waardering van provincie Limburg en de Vlaamse Gemeenschap. Temeer, omdat de Academie Pentagoon Tongeren en Zuid-Limburgse kunstkringen hun medewerking verlenen aan dit niet te missen evenement”.

De Koninklijke Harmonie St.Cecilia Hoeselt en Koninklijke Harmonie Kunst Na Arbeid Gors-Opleeuw bestaan elk reeds meer dan 100 jaar en staan momenteel onder leiding van de dirigenten Conrad Onclin en Dries Wouters

“In Vlaamse Velden” – De Velinx (Tongeren) – vrijdag 11 mei 2018 om 20u30


Tickets: 15,00 – 10,00 € (-12 jr) – www.develinx.be – 012/80 00 40 – tickets@develinx.be